แปลงใบแจ้งหนี้ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
และบริหารจัดการทั้งหมดด้วย Bill One

ปรับปรุงกระบวนการธุรกิจของคุณ
ช่วยให้การปิดบัญชีสิ้นเดือนเสร็จเร็วยิ่งขึ้น
มุ่งเน้นกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
Play Video

Welcome to Bill One

ให้ Bill One
ดำเนินการแทนคุณ

Bill One จะรับใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
แล้วแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัลด้วยความ
แม่นยำสูงสุด เพื่อช่วยลดการป้อนข้อมูล
ด้วยตัวเองของพนักงาน และประหยัด
เวลาอันมีค่าสำหรับทีมของคุณ

รวบรวมใบแจ้งหนี้
ไว้ในฐานข้อมูลเดียว

ทีมของคุณจะสามารถเข้าถึงใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
พร้อมดำเนินการได้ทุกที่ ทุกเวลา
ด้วยรูปแบบของใบแจ้งหนี้ดิจิทัล
บนระบบคลาวด์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลส่วนกลาง

กระบวนการอนุมัติ
ที่คล่องตัวขึ้น

ใบแจ้งหนี้จะถูกย้ายไปยัง
ระบบ Bill One โดยผ่านการ
ตรวจสอบ และกระบวนการอนุมัติ
แบบดิจิทัล พร้อมทั้งแจ้งเตือน
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ในขั้นตอนสำคัญ
ในการจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปิดบัญชีสิ้นเดือนให้ดีมากกว่าเดิม

บริหารจัดการผู้ขายของคุณ
ได้อย่างง่ายดาย

Bill One จะช่วยให้ทีมของคุณ
ไม่พลาดทุกการอัปเดตใบแจ้งหนี้
จากทางผู้ขาย พร้อมช่วยเพิ่ม
ความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร
อย่างโปร่งใส ด้วยระบบนิเวศ
ทางธุรกิจ (ecosystem) ของเรา

Bill One จะช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการจัดการใบแจ้งหนี้
และลดระยะเวลาการทำงาน เพื่อให้ทีมของคุณได้โฟกัสงานที่มีมูลค่าสูงกว่า

ลดการใช้กระดาษช่วยให้การบริหารจัดการใบแจ้งหนี้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Typical workflow

1. RECEIVE
(รับ)
2. INITIAL APPROVAL
(อนุมัติเบื้องต้น)
3. CHECK
(ตรวจสอบ)
4. FINAL APPROVAL
(อนุมัติขั้นสุดท้าย)

Bill One workflow

1. RECEIVE & DIGITIZE
(รับและแปลงสู่ดิจิทัล)
2. INITIAL APPROVAL
(อนุมัติเบื้องต้น)
3. CENTRALIZE & CHECK
(รวมศูนย์และตรวจสอบ)
4. FINAL APPROVAL
(อนุมัติขั้นสุดท้าย)
RECEIVE & DIGITIZE
(รับและแปลงสู่ดิจิทัล)
INITIAL APPROVAL
(อนุมัติเบื้องต้น)
CENTRALIZE & CHECK
(รวมศูนย์และตรวจสอบ)
FINAL APPROVAL
(อนุมัติขั้นสุดท้าย)

Bill One ช่วยให้บริษัทกว่า 700 แห่ง
ในหลากหลายอุตสาหกรรม ประหยัดเวลาอันมีค่า
จากการจัดการใบแจ้งหนี้แบบเดิม ๆ

ให้เราได้ช่วยบริษัทของคุณเช่นกัน

Bill One FAQ

กล่าวถึงการทำงานของ Bill One ที่แตกต่างจากบริการอื่นๆ ที่พนักงานจำเป็นต้องสแกนเอกสารใบแจ้งหนี้เข้าไปเอง Bill One จะช่วยลดภาระงานส่วนนี้ในการรับและแปลงข้อมูลดิจิทัลใบแจ้งหนี้ในนามของคุณ โดยเราใช้เทคโนโลยีในการแปลงข้อมูลดิจิทัลในกรรมสิทธิ์เฉพาะของเรา ด้วยความแม่นยำสูงสุด

ผู้ใช้ Bill One จะสนุกกับความคล่องตัวและกระบวนการ
ทำจ่ายดิจิทัล (AP) ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน
อีกทั้งผู้ใช้งานยังได้รับข้อมูลธุรกรรมที่ถูกต้องและอัปเดต
รวมทั้งเข้าถึงได้จากทุกที่ที่ผู้ใช้ทำงาน

กรุณาติดต่อเราเพื่อดูการทำงานของ Bill One!

ไม่เลย จำนวนฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ได้เพิ่มต้นทุนโดยตรง
ทุกแพลนของ Bill One รองรับผู้ใช้และผู้ขายได้
ไม่จำกัดจำนวน ค่าใช้จ่ายสำหรับแผน Bill One นั้น
ขึ้นอยู่กับปริมาณของใบแจ้งหนี้ที่ได้รับเป็นหลัก
กรุณาติดต่อเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับการกำหนดราคา

Bill One ได้รับการออกแบบให้ผสานรวมกับระบบ ERP
ที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น กรุณาติดต่อเราเพื่อเรียนรู้ว่า
Bill One ผสานเข้ากับระบบปัจจุบันของคุณได้อย่างไร

ใช่แล้ว จะมีการแปลงเอกสารประกอบอื่น ๆ ด้วยอย่างแน่นอน Bill One จะเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมต่าง ๆ
และเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับใบแจ้งหนี้
เช่น เอกสารประกอบ จะได้รับการแปลงเป็นดิจิทัล ทีมของคุณจะรับไฟล์ภาพที่ชัดเจนและครอบคลุมการทำงาน
ซึ่งนำไปสู่เวิร์กโฟลว์ของการทำจ่ายที่มีประสิทธิภาพ