FEATURES

ระบบการจัดการ
ใบแจ้งหนี้ที่คล่องตัว
โดยไม่ต้องพึ่งกระดาษ

จัดการใบแจ้งหนี้
ได้อย่างง่ายดาย

Bill One รับและจัดการแปลงใบแจ้งหนี้สู่ระบบดิจิทัลแทนคุณ
ซึ่งจะช่วยให้คุณและทีมสามารถมุ่งความสนใจให้กับงานที่มีมูลค่ามากกว่า
1. การรับและแปลงสู่ระบบดิจิทัล

Bill One จะทำหน้าที่รับและจัดการแปลงใบแจ้งหนี้
สู่ระบบดิจิทัล และจัดส่งไปยังบริษัทของคุณ

เพิ่มเวลาให้กับงานที่มีประสิทธิผลและให้ผลกำไรที่มากขึ้น

Bill One สามารถแปลงใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบกระดาษ หรือ PDF
ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง

แปลและแปลงข้อมูลดิจิทัลในภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น

 • เราใช้เทคโนโลยี OCR ในกรรมสิทธิ์เฉพาะของเรา ในการแปลงข้อมูลดิจิทัลด้วยความแม่นยำสูงสุด และมีบุคลากรตรวจสอบความถูกต้อง ที่ศูนย์สแกนของเราในกรุงเทพมหานคร
 • สามารถเข้าถึงใบแจ้งหนี้
  ดิจิทัลบนระบบคลาวด์
  ได้ตลอด24 ชั่วโมง
  จากทุกที่ทั่วโลก
 • ต้นฉบับใบแจ้งหนี้
  จะถูกส่งกลับไปให้ยัง
  บริษัทของคุณทุกเดือน
2. การรวมศูนย์และติดตาม

รวมศูนย์ข้อมูลและติดตามใบแจ้งหนี้ทั้งหมดของคุณ
ในแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียว (SSOT)

ให้ผู้ขายของคุณอัปโหลดหรือโพสต์ใบแจ้งหนี้ของคุณไปยัง Bill One
ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม เราจะแปลงให้อยู่ในรูปดิจิทัล เพื่อให้คุณสามารถจัดการข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูล การค้นหา ติดตาม และตรวจสอบสถานะ

 • ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลจะ
  ถูกส่งไปยังฐานข้อมูล
  คลาวด์โดยอัตโนมัติ
 • ไฟล์ภาพของใบแจ้งหนี้ทั้งหมด
  มีความคมชัด
 • ส่งข้อมูลใบแจ้งหนี้
  จากระบบไปยังซอฟต์แวร์
  บัญชีหรือ ERP ของคุณ
 • ติดตามการแก้ไขและประวัติการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบแจ้งหนี้
3. กระบวนการทำงานที่คล่องตัว

เพิ่มความรวดเร็วในการปิดบัญชีประจำเดือนของบริษัท
และช่วยอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบบัญชีผ่าน
กระบวนการทำงานที่คล่องตัว

Bill One ช่วยปรับปรุงกระบวนการอนุมัติใบแจ้งหนี้ ตั้งแต่รับใบเสร็จไปจนถึง
การทำจ่ายให้คล่องตัวยิ่งขึ้น มีการแจ้งเตือนในขั้นตอนสำคัญ พร้อมทั้งกำหนดให้
มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ทำการอนุมัติในแต่ละขั้นตอน ซึ่งการตั้งค่าล่วงหน้าจะทำให้
การประมวลผลของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ

 • กำหนดทีมผู้อนุมัติสำหรับ
  ใบแจ้งหนี้แบบเดี่ยว(Single)
  หรือแบบกลุ่ม(Bulk)
 • การแจ้งเตือนอัตโนมัติ
  และการแชร์ข้อมูลการ
  จดบันทึก(note-sharing)
  เพื่อการทำงานร่วมกัน
  ในแต่ละขั้นตอนของ
  กระบวนการอนุมัติ
 • ใบแจ้งหนี้ดิจิทัลจะ
  ติดตามการยืนยัน
  การอนุมัติ และการ
  ตรวจสอบได้อย่างอิสระ
  โดยไม่จำเป็นต้องพบหน้า
4. การจัดการผู้ขาย

ดูแลผู้ขายของคุณ
อย่างครบถ้วนและทั่วถึง

Bill One สนับสนุนการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรคุณกับผู้ค้า
ให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามสถานะ
การจัดการกิจกรรมของใบแจ้งหนี้ได้อย่างเปิดเผย

 • ดูแล ตรวจสอบ ติดตาม
  และบริหารจัดการผู้ขาย
  ของคุณได้อย่างรวดเร็ว
  และมีประสิทธิภาพ
 • ทำให้การสื่อสารระหว่าง
  ลูกค้าและผู้ขายเป็นไป
  อย่างโปร่งใส ผ่านสถานะ
  ของใบแจ้งหนี้ที่มองเห็นได้
 • ตั้งค่าที่อยู่อีเมลเฉพาะ
  สำหรับผู้ขายเพื่อทำการ
  ส่งใบแจ้งหนี้เข้าสู่ระบบ
  ฐานข้อมูล Bill One
  ของคุณโดยตรง
5. การรักษาความปลอดภัยหลายขั้น

Bill One รับประกันว่าข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้
อย่างปลอดภัยและล็อกไว้อย่างแน่นหนา

ปกป้องทีมของคุณจากการหลอกลวงและฉ้อโกงผ่านใบแจ้งหนี้
ด้วยระบบนิเวศที่ปิดล้อมอย่างแน่นหนาของ Bill One

 • เฉพาะผู้ค้าที่ลงทะเบียน
  อย่างถูกต้องเท่านั้น
  ที่ได้รับอนุญาตให้ส่ง
  ใบแจ้งหนี้มายัง
  บัญชี Bill One ของคุณ
 • กำหนดสิทธิ์
  การเข้าถึง
  เฉพาะผู้ใช้
  เพื่อความปลอดภัย
 • การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO), การยืนยันตัวตนสองชั้น (2FA)
  และการจำกัดที่อยู่ไอพี (IP Address)
Bill One จะช่วยลดความยุ่งยากในการประมวลผลใบแจ้งหนี้ของคุณ
ทำงานร่วมกับระบบบัญชีเดิมที่มีอยู่ พร้อมเพิ่มเวลาให้ทีมของคุณ
ในการทำงานเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
เรียนรู้วิธีการใช้งาน